Академик Е.А.Букетов атындағы Қарағанды университеті

Құқықтық портал


 1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ Жүктеу
 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК КОДЕКСІ Жүктеу
 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ Жүктеу
 4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ Жүктеу
 5. Қазақстан Республикасындағы тiл туралы 1997 ж. 11 шiлдедегі № 151-I Қазақстан Республикасының Заңы Жүктеу
 6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Жүктеу
 7. Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 Қаулысы Жүктеу
 8. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы Жүктеу
 9. Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы Жүктеу
 10. Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту және «Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Жүктеу
 11. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Жүктеу
 12. Корпоративтік этика кодексі Жүктеу
 13. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ішкі тәртіп ЕРЕЖЕЛЕРІ Жүктеу
 14. 2015-2025 жылдарға арналған академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы Жүктеу
 15. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің академиялық адалдық ережесі Жүктеу