pravo.ksu.kz

Е.А.Бөкетов ат. ҚарМУ-нің құқықтық порталы
Правовой портал КарГУ им. Е.А.Букетова

 1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ Жүктеу
 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК КОДЕКСІ Жүктеу
 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ Жүктеу
 4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ Жүктеу
 5. Қазақстан Республикасындағы тiл туралы 1997 ж. 11 шiлдедегі № 151-I Қазақстан Республикасының Заңы Жүктеу
 6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Жүктеу
 7. Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы Жүктеу
 8. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Жүктеу
 9. «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 27 ақпандағы № 123 Қаулысы Жүктеу
 10. Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 Қаулысы Жүктеу
 11. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы Жүктеу
 12. Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы Жүктеу
 13. Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту және «Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Жүктеу
 14. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Жүктеу
 15. Корпоративтік этика кодексі Жүктеу
 16. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ішкі тәртіп ЕРЕЖЕЛЕРІ Жүктеу
 17. 2015-2025 жылдарға арналған академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы Жүктеу
 18. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің академиялық адалдық ережесі Жүктеу
 1. Конституция РК скачать
 2. Трудовой кодекс РК скачать
 3. Закон РК Об образовании скачать
 4. Закон РК О науке скачать
 5. Закон РК О языках в РК скачать
 6. Закон РК о противодействии коррупции скачать
 7. Закон О Государственной образовательной накопительной системе скачать
 8. Закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях скачать
 9. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Об утверждении Государственной программы развития образования и норм Республики Казахстан на 2016-2019 годы скачать
 10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования скачать
 11. Правила присуждения образовательного гранта скачать
 12. Правил признания и нострификации документов об образовании скачать
 13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 390 об утверждении Правил направления специалиста на работу скачать
 14. Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения скачать
 15. Кодекс корпоративной этики Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова скачать
 16. ПРАВИЛА внутреннего распорядка Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова скачать
 17. Антикоррупционная стратегия Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова на 2015–2025 годы скачать
 18. Правила академической честности скачать

Уважаемые обучающиеся, родители, а также сотрудники КарГУ им. Е.А.Букетова, если Вы столкнулись с фактами коррупционных рисков, такими как: вымогательство, взятка и прочие правонарушения, то просим Вас незамедлительно сообщить об этом по нижеуказанной форме.